Про програму

Місія Програми

виступати каталізатором реформування світової освіти; сприяти підготовці учнів до економіки знань;
сприяти економічному зростанню країн, в яких програма впроваджується.
Програма покликана допомогти вчителям середніх загальноосвітніх навчальних закладів та студентам педагогічних ВНЗ опанувати ефективні педагогічні та інформаційні технології, розширити їх використання під час організації самостійної проектно-дослідницької діяльності учнів.


Cистема заходів за Програмою
проведення 64-годинних інтерактивних інтенсивних тренінгів для вчителів–предметників;
проведення 3-4 денних майстер-класів для тренерів, 1-денних семінарів, форумів та конкурсів для учасників Програми;
постійно діючий всеукраїнський конкурс найкращих проектів із впровадження ІКТ «Успішний проект»;
всеукраїнські заходи (координаційні наради, форуми, семінари) для керівників, методистів та викладачів навчальних закладів, де впроваджується Програма.

Детальна інформація: www.iteach.com.ua*четвер, 23 лютого 2012 р.

Робота над проектом — практика особистіно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд: "Все, що я пізнаю, я знаю, і для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати". Для педагога — це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками.

Таким чином, суть проектної технології — стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання

Отже, метод проектів має великі педагогічно-психологічні можливості. Під час виконання проектів вирішуються освітні, розвивальні й виховні завдан-ня:
• створення образу цілісних знань; підвищення мотивації в отриманні додаткових знань;
• вивчення методів наукового пізнання, здатність до рефлексії та інтерпре-тації результатів;
• розвиток дослідницьких і творчих якостей особистості;
• формування комунікативних компетентностей, базового алгоритму соціа-льної взаємодії, поведінки

четвер, 19 травня 2011 р.

Увага! Увага!


З 9 червня на базі Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст №2 починаються тренінгові заняття для вчителів Олександрівського району за програмою Intel® Навчання для майбутнього